Sign In

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015

10/07/2015

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và cùng toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Chuyên viên pháp lý, Kế toán nghiệp vụ các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh.
Hội nghị đã nghe đồng chí Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 25 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Hội nghị đã tập trung quán triệt những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008; vai trò của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác THADS.
Những điểm mới bổ sung trong Luật sẽ góp phần làm cho Luật được chặt chẽ, cụ thể hơn khi Luật được thực thi, áp dụng vào đời sống kinh tế - xã hội./.
Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Hoàng Thế Anh Phó Cục trưởng thông báo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015: Mặc dù toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh đã cố gắng, nỗ lực nhưng kết quả thi hành án đạt được vẫn còn thấp so với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2015; theo đó 9 tháng năm 2015 số thụ lý mới tăng so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt tổng số phải thi hành về tiền tăng (38,2%) so với cùng kỳ năm 2014, đã giải quyết xong theo luật là 155.615.263.000 đồng, tăng 28.673.256.000 đồng (22,6%) so với cùng kỳ năm 2014, đạt tỷ lệ 39,3%, nhưng thấp hơn 8,3% so với cùng kỳ năm 2014 (so với chỉ tiêu được giao năm 2015 còn thiếu 45,7%); về việc tổng số phải thi hành tăng (3,4%) so với cùng kỳ năm 2014, đã giải quyết xong theo luật là 3.207 việc, tăng 290 việc (9,9%) so với cùng kỳ năm 2014, đạt tỷ lệ 82%, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2014 (so với chỉ tiêu được giao năm 2015 còn thiếu 12%).
Sau phần báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ đã chỉ đạo phần tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, dành thời gian tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp tháo gỡ để thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2015.
Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cụ thể:
1. Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố cần quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần công việc được triển khai tại Hội nghị này đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp trên, kết quả công tác năm 2015 đảm bảo thực chất, bền vững.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ra đời, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Do đó, yêu cầu công chức trong các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp nghiên cứu kỹ nội dung và áp dụng đúng các quy định của Luật.
3. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng các phong trào thi đua đi vào chiều sâu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm giải quyết án lần thứ hai năm 2015, phấn đấu đến 30/9/2015, thi hành xong đạt trên 94% về việc, 85% về tiền so với số có điều kiện thi hành.
4. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giám sát và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức trong đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như chiến lược lâu dài. Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức.
5. Chú trọng thực hiện công tác phối hợp, chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ được bài bản; công tác thi đua khen thưởng phải thực chất, đi vào chiều sâu nhằm đạt được hiệu quả cao hơn; việc đánh giá cán bộ, công chức và người lao động đúng năng lực, khả năng nhằm tạo tiền đề, thúc đẩy hoàn thành công tác chuyên môn.
5. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, phức tạp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 theo Kế hoạch đề ra; các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ.
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, là năm Đảng ta tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016, đồng thời, là năm ngành Tư pháp hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV. Vì vậy, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh: công tác THADS phải gắn với mục tiêu ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo việc THADS đúng pháp luật, hướng tới mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu THA mà Tổng cục đã giao.

Tác giả ảnh: Hoàng Thủy
Theo PTCCB

Các tin đã đưa ngày: