Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

03/07/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Được sự nhất trí của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 28/5, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Hồng Lô, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Vũ Bá Ngọc Trung, Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Khanh, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ VII có nhiệm vụ: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.

 
Tại Đại hội, đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo đã đánh giá hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Những kết quả mà Chi bộ đạt được thể hiện qua các mặt lãnh đạo như: công tác tư tưởng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể đảng viên trong Chi bộ cũng như của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Cục, vượt qua những khó khăn ban đầu để dần khẳng định vai trò của mình trong hoạt động thi hành án dân sự.
Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội, các Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận và góp ý kiến sôi nổi để hoàn thiện Báo cáo chính trị của Chi bộ. Về cơ bản các ý kiến đều đánh giá cao các công việc để chuẩn bị cho Đại hội cũng như Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đặc biệt, các ý kiến góp ý tập trung vào phần phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Chi bộ. Cụ thể, để tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, Đại hội đề nghị cần phân định rõ hơn giữa lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với chính quyền, cấp ủy cần xây dựng định hướng, chiến lược mang tính lâu dài, kim chỉ nam cho hoạt động của Chi bộ, làm nền tảng cho hoạt động của chính quyền….
Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xây dựng có chất lượng đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Hồng Lô - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã đạt được và nhấn mạnh: những kết quả ấn tượng trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng, phát triển Đảng đã cho thấy sự nỗ lực, sáng tạo, cố gắng lớn của toàn Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Đỗ Hồng Lô cũng biểu dương tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm của từng đảng viên trong Chi bộ thể hiện trong việc góp ý xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị đã thực hiện tại Đại hội. Bên cạnh đó, đồng chí mong rằng tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đó trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được nêu tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ.
Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ban chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt cấp ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Vũ Hoàng Thụ đã hứa trước Đại hội, sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của cấp ủy nhiệm kỳ trước, đồng thời sẽ thực hiện tốt nhất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới như: Chi bộ lãnh đạo cơ quan và chỉ đạo đơn vị hàng năm phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao và các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh; duy trì thường xuyên nề nếp sinh hoạt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tập thể; đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.


Theo PTCCB

Các tin đã đưa ngày: