Sign In

Cùng nghiên cứu, đề ra tình huống phối hợp với Tòa án nhân dân khi nhận bản án, quyết định của Tòa án nhân dân chuyển sang để tổ chức thi hành án

08/11/2017

Ngày 19/6/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 120/QĐ-TANDTC về việc xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.
File đính kèm


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: