Sign In

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức.

18/02/2019

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó, từ ngày 15/1/2019, khi Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực, việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có những thay đổi.
Điểm đáng lưu ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
Đối với cơ quan hành chính thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc theo quy định tại Điều 1 Nghị định này do Ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngoài quỹ tiền lương hàng năm của cơ quan theo quy định pháp luật. (Như vậy hợp đồng Bảo vệ, Lái xe, Tạp vụ
trong các cơ quan Thi hành án dân sự được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước và được bố trí trong nguồn chi thường xuyên hàng năm của cơ quan Thi hành án dân sự)
File đính kèm


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: