Sign In

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018

05/07/2018

Hưởng ứng cuộc thi
Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).
Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 05 cuộc thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba. Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng, Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

Các tin đã đưa ngày: