Sign In

Dân vận trong công tác thi hành án dân sự

01/03/2022

Trong công tác thi hành án dân sự (THADS), bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật, công tác dân vận đóng vai trò quan trọng để thực thi việc thi hành án một cách tự nguyện.
         
Tiếp công dân tại Chi cục THADS huyện Khoái Châu

          Đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chia sẻ, dân vận trong hoạt động THADS là việc làm quan trọng nhằm bảo đảm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong THADS. Công tác dân vận không chỉ là sự gắn kết quan trọng, phát huy sức mạnh tổng thể trong quan hệ phối hợp và nội lực của đội ngũ công chức làm công tác thi hành án mà còn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bên đương sự trong thực hiện thi hành án, qua đó hạn chế khiếu kiện; nâng cao ý thức tự nguyện thi hành án của đương sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. 
         Nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận, cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Thông qua công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan THADS và của từng chấp hành viên kịp thời tuyên truyền, vận động các bên đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các tình huống cụ thể trong giải quyết đề nghị, kiến nghị, phản ánh, cơ quan THADS 2 cấp thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cho các chấp hành viên, cán bộ làm công tác tiếp công dân bảo đảm tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ; có kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể; có khả năng huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan liên quan và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ... Nhờ đó, năm 2021, cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh đã thi hành xong 4.316 việc, đạt tỷ lệ 84,1%; trên 400 tỷ 582 triệu đồng, đạt tỷ lệ 42,1% về tiền trong tổng số việc/tiền có điều kiện thi hành; vượt 1,05% về việc và 2% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. 
         Tại huyện Văn Lâm, năm 2021, trong tổng số 572 việc có điều kiện thi hành, Chi cục THADS huyện đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 24 trường hợp. Nhờ kiên trì vận động, thuyết phục nên đã có 10 trường hợp tự nguyện thi hành. Một trong những việc nổi bật đầu năm 2022, chi cục đã giải quyết xong vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Minh Cương, có địa chỉ tại thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm). Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kỹ năng vận động, thuyết phục của chấp hành viên, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Cương đã chấp nhận tự nguyện thi hành theo bản án tòa đã tuyên... Đồng chí Nguyễn Thị Tình, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Văn Lâm cho biết, những năm qua, chi cục luôn đề cao vai trò công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ; áp dụng các phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục ngay từ khâu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trong suốt quá trình tổ chức thi hành án. Đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, chấp hành viên được phân công phụ trách giải quyết án nghiên cứu tỉ mỉ, cụ thể tính chất vụ việc; hoàn cảnh, các mối quan hệ, đặc điểm nhân thân từng đối tượng liên quan, đánh giá những thuận lợi, khó khăn để xây dựng phương án thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động; tranh thủ tiếng nói của người có uy tín nhằm giúp đối tượng phải thi hành án có nhận thức đầy đủ và tự nguyện thi hành.
         Tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận trong THADS, thời gian tới, cơ quan THADS 2 cấp tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng kiến thức xã hội cho mỗi chấp hành viên. Bên cạnh đó, vận động, tạo điều kiện cho chấp hành viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; phát huy khả năng tự học, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác; chủ động học hỏi, rèn luyện các kỹ năng mềm, vận dụng hiệu quả khả năng vận động, thuyết phục đương sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Theo Đức Hùng, Báo Hưng Yên điện tử

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: