Sign In

Lãnh đạo Cục làm việc với Chi cục THADS thành phố Nha Trang về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016

20/05/2016

Thực hiện Kế hoạch công tác của Lãnh đạo Cục, ngày 17/5/2016, Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo và công chức Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
 
Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang, đồng chí Ngô Đình Tô – Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2016 của Chi cục. Các Chấp hành viên, công chức thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang cũng báo cáo về những thuận lợi và những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong công tác tại Chi cục. Qua đó, Chi cục đã có những kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Cục để Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 

 
Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo, công chức của Chi cục, Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh đã giải đáp những vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời chỉ đạo những biện pháp cụ thể mà Chi cục phải thực hiện trong việc giải quyết các vụ việc lớn và phức tạp.
Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Đặng Đình Quyền khẳng định, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang là đơn vị có số lượng việc và giá trị phải thi hành lớn nhất trong toàn tỉnh, mặc dù gặp những khó khăn như biên chế bị cắt giảm, số việc, tiền thụ lý mới đều tăng, tài sản thi hành án đã giảm giá nhiều lần nhưng không bán được … nhưng đơn vị đã nỗ lực, tích cực trong quá trình tổ chức thi hành án, kết quả thi hành án 7 tháng của Chi cục đạt tỷ lệ cao cả về việc cũng như về giá trị (47,15% về việc, 24,92% về giá trị). Lãnh đạo Cục đánh giá cao và biểu dương sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm với công việc của Lãnh đạo, công chức của Chi cục. Đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu trong những tháng còn lại của năm kế hoạch 2016, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, công chức trong đơn vị tập trung cao độ, tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định có điều kiện thi hành, trong đó chú trọng những việc thi hành án có giá trị lớn, có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, có tài sản bảo đảm; tích cực rà soát, phối hợp với Viện kiểm sát lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đủ điều kiện miễn, giảm; phối hợp tốt hơn nữa với các ngành hữu quan tại địa phương, nhất là các cơ quan trong khối nội chính để giải quyết dứt điểm những vụ việc lớn, phức tạp...; quyết tâm phấn đấu đến hết ngày 30/6/2016 Chi cục tỷ lệ giải quyết án đạt 60% về việc, 30% về tiền theo kế hoạch công tác và chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: