Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022

12/01/2023

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn hiện có 09 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Năm 2022 Công đoàn cơ sở Chi cục tập trung thực hiện tốt chủ đề hoạt động công đoàn: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay từ đầu năm 2022 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ cơ quan và sự chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ huyện Khánh Sơn, hoạt động Công đoàn tiếp tục có những bước phát triển, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn luôn được quan tâm đúng mức, chất lượng và hiệu quả hoạt động ngày càng thiết thực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn. Các phong trào hoạt động của Công đoàn luôn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.
 

Hoạt động của Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, luôn chủ động trong việc gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước để tạo dựng phong trào chung của cơ quan. Gắn nội dung phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa” với nội dung các phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” nhằm xây dựng đội ngũ công chức, người lao động giỏi về chuyên môn vững vàng về chính trị.
Năm 2022, thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, 100% Đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia, hưởng ứng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  Nghiêm túc tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Khánh Sơn còn thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” thăm và tặng 40 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người già neo đơn tại thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, tham gia đóng góp các loại quỹ: Quỹ Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Hỗ trợ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật với tổng số tiền trên 10.000.000đ.
Ngoài ra, Công đoàn đã triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tổ chức hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2022,  Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; có 03 Đoàn viên tham gia Hiến máu tình nguyện...
 

Qua việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2022, với 09/09 Đoàn viên đạt Lao động tiên tiến; 01 “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 03 Cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”,  tập thể Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022.

 


Theo Nguyễn Đức Quyết - Chi cục THADS huyện Khánh Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: