Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

20/01/2017

Được sự thống nhất của cấp ủy, Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, ngày 19 tháng 01 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.
 
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, các Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh, Đào Thanh Huyền, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 
 
 
Thay mặt lãnh đạo Cục, Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.  Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cùng với sự cố gắng, nổ lực của cán bộ, công chức, người lao động, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, đồng chí Cục trưởng mong muốn cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ra sức học tập, nghiên cứu, phấn đấu năm 2017 mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ cao hơn năm 2016.


 
Đồng chí Lê Mạnh Hùng –  Chủ tịch Công đoàn Cục thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Cục  báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Hội nghị cũng thảo luận và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2016 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.


 
Kết luận hội nghị, Cục trưởng Đặng Đình Quyền yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đối với công tác Công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị; tích cực vận động công chức, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của các đoàn viên.
Theo VP Cục 

Các tin đã đưa ngày: