Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016

13/12/2015

Sáng 11/12/2015 tại Thừa Thiên Huế, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành. Về phía địa phương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính đánh giá: THADS Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộ máy được kiện toàn… Phó Chủ tịch mong muốn thông qua hội nghị công tác THADS của toàn quốc nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
 

Trình bày báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự (THADS) năm 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015 và chương trình trọng tâm công tác THADS năm 2016, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi cho biết, năm 2015, Bộ Tư pháp đãban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tập trung tổ chức thi hành án ngay từ những tháng đầu năm; tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án; tăng cường sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những địa bàn có nhiều án hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là đã có buổi làm việc với 23 địa phương có lượng án lớn về kết quả THADS 05 tháng đầu năm nhằm đề ra những giải pháp cụ thể nâng cao kết quả thi hành án trong những tháng tiếp theo... Vừa qua, ngay sau khi kết thúc năm công tác 2015, trong khi chờ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác Tư pháp, để bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Bộ Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan THADS địa phươngchủ động triển khai công tác năm 2015 và tạm giao chỉ tiêu cho các Chi cục và Chấp hành viên.
 

Về kết quả thi hành án dân sự: đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao (tăng 2.890 việc và tăng 0,61%về tỷ lệ so với năm 2014); đã giải quyết xong 42.819 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76%Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, đã giải quyết được 357.113 việc, thu được số tiền 1.734 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,29% về việc và 74,9% về tiền.
Về kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.043 việc, thu được số tiền là 15.794 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18% về việc và 23% về tiền (so với năm 2014 tăng gần 12% về việc và 10% về tiền)....
 

Năm 2015, Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự: đã ban hành 01 Thông tư liên tịch; 02 Thông tư (trong Quý IV/2015 vàQuý I/2016, sẽ tiếp tục ban hành đầy đủ 05 Thông tư liên tịch và 02 Thông tư); phối hợp ban hành 03 Quy chế phối hợp; một số văn bản, đề án khác về THADS cũng đang được xây dựng...
Các mặt công tác khác cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tổ chức, cán bộ: Tính đến hết ngày 30/9/2015, các cơ quan THADS đã thực hiện được 9.681 biên chế; cả nước hiện có 63 Cục THADS và 710 Chi cục THADS với 4.128 Chấp hành viên, 607 Thẩm tra viên, 1.731 Thư ký thi hành án. Bên cạnh việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đổi mới căn bản, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ Tư pháp thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng (năm 2015 đã đã tiến hành xử lý kỷ luật tổng số 82 trường hợp, giảm 16 trường hợp so với năm 2014).
 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham luận, chỉ rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác THADS.  Đơn cử, từ một địa phương nhiều yếu kém, Khánh Hòa đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó có luân chuyển cán bộ, đổi mới điều hành, gắn trách nhiệm lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục với công tác tổ chức thi hành các bản án; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan; thúc đẩy các phong trào thi đua... Nhờ đó, đều vượt các chỉ tiêu Bộ, Tổng cục giao. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất đối với Khánh Hòa là còn thiếu biên chế, trong khi nhiều cán bộ lại nghỉ việc, việc điều động cán bộ đã làm nhiều nhưng chế độ với cán bộ luân chuyển còn nhiều khó khăn. Cục trưởng Cục THADS Khánh Hòa Đặng Đình Quyền đề nghị, việc giao chỉ tiêu cần phù hợp hơn, hướng dẫn rõ về việc giảm án tồn; sớm tổ chức kỳ thi nâng ngạch chấp hành viên; có chế độ tương xứng đối với một số chức danh khác ngoài chấp hành viên...
 

Tương tự, Cần Thơ cũng nhìn nhận rõ những khó khăn của mình để có nhiều giải pháp như xây dựng các quy chế làm việc làm cơ sở việc cho việc chỉ đạo điều hành, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc THA, uốn nắn kịp thời sai phạm, cần thiết phải điều động cán bộ, chấp hành viên... Cục trưởng Nguyễn Văn Xuân đề nghị, Tổng cục quan tâm đến việc thi tuyển công chức, kinh phí đào tạo, thường xuyên tập huấn cho cán bộ THA, có cơ chế tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá tài sản...
Trong ngày, các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục thảo luận và nghe các báo cáo chuyên đề.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: