Sign In

Giấy uỷ quyền trả lời thông tin, phát ngôn với báo chí (05/11/2020)

Ngày 04/11/2020 ông Cao Minh Hoàng Tùng-Cục trưởng uỷ quyền lại cho bà Trịnh Thị Kim Phượng - Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo thay mặt ông trả lời và phát ngôn báo chí liên quan đến việc tổ chức thi hành bản án số 157/2020/DS-PT ngày 16/7/2020

Giấy uỷ quyền trả lời thông tin, phát ngôn với báo chí (05/06/2020)

Ngày 05/6/2020, ông Cao Minh Hoàng Tùng uỷ quyền lại cho bà Trịnh Thị Kim Phượng-Trưởng phòng Kiểm tra và GQKNTC thay mặt ông trả lời và phát ngôn báo chí liên quan đến phản ánh của công dân tại Đơn tố cáo đề ngày 20/5/2020

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (23/04/2020)

Ngày 14/4/2020, Bộ Tư pháp đã ký ban hành văn bản số 1357/VBHN-BTP văn bản hợp nhất Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐCP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (23/03/2020)

Ngày 17/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (20/11/2019)

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Thông báo các nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chấp hành viên trung cấp (13/02/2019)

V/v Thông báo các nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chấp hành viên trung cấp
Các tin đã đưa ngày: