Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019

09/12/2019

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019
Thực hiện Quyết định số 2856/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019, ngày 09/12/2019, Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019 (lớp thứ nhất) tại Quy Nhơn, Bình Định. Hội nghị được diễn ra trong thời gian 02 ngày (mùng 9 và 10/12/2019).
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1880

Tác giả ảnh: Vụ Nghiệp vụ 1
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: