Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

07/12/2022

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 củaTổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Quyết định số 909/QĐ-TCTHADS ngày 11/10/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS thành phố Hà Nội. Ngày 6/12/2022, Đoàn kiểm tra đã tổ chức buổi công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra.
Các tin đã đưa ngày: