Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

06/12/2022
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 củaTổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Quyết định số 909/QĐ-TCTHADS ngày 11/10/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS thành phố Hà Nội. Ngày 6/12/2022, Đoàn kiểm tra đã tổ chức buổi công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra.
 

Tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, về phía Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 – Phó Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra là các Thẩm tra viên, Chuyên viên của các đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía Cục THADS thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Văn Dũng - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ, Văn thư, công chức được phân công làm công tác ứng dụng CNTT, thống kê, theo dõi THAHC thuộc Cục.
 
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú – Phó Cục trưởng báo cáo các nội dung theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra, cụ thể:
 
 

Về việc: Số việc phải thi hành 56.299 việc, số việc có điều kiện thi hành 44.065 việc (chiếm tỷ lệ 78%), số việc chưa có điều kiện thi hành 11.634 việc (chiếm tỷ lệ 20,66%); số việc hoãn thi hành án (trừ điểm c) 534 việc, số việc tạm đình chỉ thi hành án 66 việc, số việc đã thi hành xong 35.984 việc, đạt tỷ lệ 81,66% (Vượt chỉ tiêu 0,16% so với chỉ tiêu được giao).
 
Về tiền: Số tiền phải thi hành 53.629 tỷ 986 triệu 415 nghìn đồng, số tiền có điều kiện thi hành 26.796 tỷ 953 triệu 496 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 50%), số tiền chưa có điều kiện thi hành 20.218 tỷ 295 triệu 98 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 38%); số tiền hoãn thi hành án (trừ điểm c) 5.914 tỷ 437 triệu 690 nghìn đồng, số tiền tạm đình chỉ thi hành án 700 tỷ 300 triệu 130 nghìn đồng, số tiền đã thi hành xong 11.334 tỷ 997 triệu 650 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 42,30% (Vượt chỉ tiêu 2,2% so với chỉ tiêu được giao).
 
Theo báo cáo Cục THADS Thành phố Hà Nội đã cơ bản thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; công tác văn phòng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ tổ chức thi hành án; công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong THADS; công tác thống kê, phân loại án, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định.
 
 

Trên cơ sở báo cáo của Cục, thành viên Đoàn kiểm tra và các lãnh đạo, công chức của Cục THADS Thành phố Hà Nội đã trao đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo như: Nội dung thi đua, khen thưởng; các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; thông tin báo cáo về thời gian tồn lâu nhất trong các vụ việc vật chứng, phương án xử lý; bổ sung nội dung, số lượng và việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền; các văn bản chỉ đạo xử lý, kiểm điểm công chức; nội dung về việc thiết lập hồ sơ khiếu nại, tố cáo theo Thông tư số 13; các kết luận tự kiểm tra, toàn diện chuyên đề Cục đã thực hiện thời gian vừa qua; danh sách vụ việc thi hành án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong….; bổ sung một số danh sách: tang - tài - vật; tiền gửi và căn cứ gửi tiết kiệm theo quy định….

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lực – Trưởng đoàn đã quán triệt đầy đủ các nội dung, mục đích, yêu cầu: (1) Đối với thành viên Đoàn kiểm tra:Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật; việc kiểm tra phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; kết quả kiểm tra phải chỉ rõ vi phạm, thiếu sót đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, trách nhiệm của tập thể; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Lãnh đạo về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...; (2) Đối với Cục THADS thành phố Hà Nội yêu cầu báo cáo trung thực, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra. Đồng thời, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu phía Đoàn kiểm tra và phía đơn vị được kiểm tra phải nghiêm túc nhận diện, quyết liệt đấu tranh với các hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm tra.
Đoàn Kiểm tra


Các tin khác