Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020

14/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020
       Ngày 08/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Cục trưởng Trần Hữu Thọ chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Các Thủ trưởng 12 Chi cục.
 
        Tại hội nghị Đồng chí Trần Hữu Thọ - Cục trưởng đã đưa ra đánh giá chung: mặc dù có ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, song kết quả 06 tháng đầu năm 2020 vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức được quan tâm, củng cố và kiện toàn nhất là đối với các đơn vị có lượng án lớn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các trại giam, trại tạm giam được đẩy mạnh. Về chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh đã đạt đươc kết quả như sau:
        * Về việc: Tổng số việc thụ lý 10.977 việc (cũ chuyển sang: 5.519 việc, thụ lý mới: 5.458 việc), Số việc phải thi hành 10.925 việc, trong đó: số việc có điều kiện thi hành 8.469 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành 2.414 việc. Đã giải quyết xong 4.064 việc/8.469 việc, đạt tỷ lệ 47,99% (so với tỷ lệ Ngành giao còn thiếu 32,01%; So với cùng kỳ tăng 2,27% )
      * Về tiền: Tổng số tiền đã thụ lý 2.376 tỷ 790 triệu đồng (cũ chuyển sang: 1.841 tỷ 663 triệu đồng, thụ lý mới: 535 tỷ 126 triệu đồng); số tiền phải thi hành 2.365 tỷ 888 triệu đồng, trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành 1.277 tỷ 421 triệu đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành 1.058 tỷ 993 triệu đồng. Đã giải quyết xong 234 tỷ 655/1.277 tỷ 421 triệu đồng, đạt tỷ lệ 18,37% (so với tỷ lệ Ngành giao còn thiếu 19,63%; So với cùng kỳ tăng 1,88%)
       Tuy nhiên, kết quả công tác 06 tháng đầu năm cũng còn nhiều hạn chế như số lượng án có điều kiện nhưng chưa thi hành xong vẫn còn cao, nhất là về tiền; nhiều mặt công tác chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra theo Kế hoạch năm công tác 2020...cần phải có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
                   
       Tại  hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã tích cực phát biểu ý kiến đánh giá về thực trạng kết quả của đơn vị, khó khăn vướng mắc, khả năng hoàn thành nhiệm vụ năm nay và giải pháp cụ thể để thực hiện. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thọ Cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đổi mới phương thức quản lý, điều hành, cách thức làm việc, làm tốt công tác tư tưởng đối với công chức thuộc đơn vị. Đối với những vụ án lớn, phức tạp đề nghị các Chi cục trưởng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ hoạt động của các    Chấp hành viên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; chủ động, duy trì và nâng cao hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án; đối với thực hiện chỉ tiêu việc và giá trị yêu cầu các đơn vị thực hiện kịp thời việc tiêu huỷ, trả tiền cho đương sự, thu trước xét xử, tăng cường đi cơ sở,… đối với các vụ việc có giá trị lớn, đã có kết luận của Cục trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; Về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đơn vị thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đảm bảo thực chất, giải quyết khiếu nị, tố cáo từ cơ sở, không để tình trạng không giải quyết, đương sự bức xúc, khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của Hệ thống THADS tỉnh, tập trung hoàn thành thủ tục bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo tại các Chi cục;  về tài chính kế toán, dự báo kinh phí ngân sách năm 2020 khó khăn hơn, các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thông tin trong công tác, thực hiện hiệu quả các phần mềm; Tăng cường công tác phối hợp đặc biệt trong giai đoạn hiện nay có nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa kết thúc…Tất cả các cơ quan THADS cùng cố gắng và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020./.


                                                                     Nguyễn Hồng Sáng -  Văn phòng Cục THADS Lâm Đồng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: