Sign In

Hoạt động của Cục

Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chấp hành viên Sơ cấp, Thẩm tra viên

28/08/2023

          Chiều 28/8/2023. Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao Khối các cơ quan Nội chính năm 2022

23/12/2022

Sáng ngày 23/12/2022, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh, đã tổ chức hội thao giao lưu giữa các đơn vị

Thông tin khác

10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2608/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp. Cụ thể như sau: