Sign In

Hoạt động của Cục

Tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự cho phạm nhân năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

20/06/2022

         Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, ngày 11/6/2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Trại giam Đại Bình – Cục C10 tổ chức tuyên truyền pháp luật về thi...

Hoạt động của các Chi cục

Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, năm 2021 ( Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà).

27/09/2021

        Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, đầu năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua cho cả năm, trong đó có nội dung...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao Khối các cơ quan Nội chính năm 2019

09/10/2019

Ngày 04/10/2019, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao nhằm nâng cao tình đoàn kết cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối Nội chính tỉnh.  Về dự hội thi có đại diện lãnh đạo của...