Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

Hoạt động của Cục

Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

26/05/2020

         Sáng 26-5-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác, tích cực tham gia các...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao Khối các cơ quan Nội chính năm 2019

09/10/2019

Ngày 04/10/2019, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao nhằm nâng cao tình đoàn kết cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối Nội chính tỉnh.  Về dự hội thi có đại diện lãnh đạo của...