Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Hoạt động của các Chi cục

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại huyện Đức Trọng

30/12/2022

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng chủ động xây dựng kế hoạch công tác để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của năm, Chi cục đã thực hiện giao chỉ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao Khối các cơ quan Nội chính năm 2019

09/10/2019

Ngày 04/10/2019, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao nhằm nâng cao tình đoàn kết cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối Nội chính tỉnh.  Về dự hội thi có đại diện lãnh đạo của...

10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2608/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp. Cụ thể như sau: