Sign In

Chi cục THADS huyện Chi Lăng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

07/04/2020

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 và sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng đã thực hiện bố trí khẩu trang, dung dịch khử trùng ngay ở tiền sảnh cơ quan; phân công công chức thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày, yêu cầu người đến liên hệ công tác, công dân đeo khẩu trang trước khi vào trụ sở cơ quan, thực hiện khoảng cách 2m khi làm việc; hàng ngày vệ sinh trụ sở cơ quan, khử trùng toàn bộ phòng làm việc, khuôn viên trụ sở bằng dung dịch sát trùng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND huyện. Đơn vị đã thực hiện ngay phân công lãnh đạo, công chức, nhân viên trực cơ quan từ ngày 01/4/2020 để xử lý các công việc, duy trì hoạt động, bảo vệ cơ quan; yêu cầu công chức sử dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các công việc; sắp xếp bố trí cho công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; yêu cầu công chức người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành tại địa phương, không di chuyển khỏi nơi cư trú, nếu không có việc cần thiết, cấp bách.
                                             Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng

Các tin đã đưa ngày: