Sign In

Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Lạng Sơn tham gia Hội thi "Tiếng hát công chức, viên chức, lao động" lần thứ II năm 2015

16/07/2015

Thực hiện Kế hoạch số 58/KD-CĐVC ngày 22/4/2015 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát công chức, viên chức, lao động” lần thứ II, năm 2015; Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định thành lập Đội Văn nghệ và đăng ký tham gia 01 tiết mục tốp ca nam.
          Để tưởng nhớ công ơn Người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị đã chọn bài hát “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, sáng tác: Trần Trung để tham gia Hội thi. Quá trình tập luyện, Đội văn nghệ nhận được sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Cục THADS, BCH Công đoàn và trên hết là tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm, nỗ lực tập luyện của toàn Đội.

          Ngày 11/7/2015, Tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Đội Văn nghệ Cục THADS đã hoàn thành xuất sắc tiết mục dự thi, kết quả đạt giải C. Tiết mục của Công đoàn cơ sở Cục THADS nhận được nhiều sự động viên, khích lệ của Ban Tổ chức Hội thi, là tiết mục tự biên, tự diễn và phù hợp với khả năng và điều kiện của đơn vị.

          Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS nâng cao đời sống  tinh thần văn hóa, văn nghệ, cọ sát, làm tiền đề để tham gia các phong trào tiếp theo.

Các tin đã đưa ngày: