Sign In

Giải pháp giảm án tồn tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng qua việc thực hiện xét miễn theo Nghị quyết số 41/2017/QH14

12/03/2019

Ngày 20/6/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2017. Theo đó, các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác sẽ được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 1-1-2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích. Điều đó thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.
 Thực hiện Nghị quyết số 41, Quốc hội khóa 14, liên quan đến  nghiệp vụ của các cơ quan thi hành án dân sự là điểm d, đ, khoản 2, điều 2 cụ thể là, những hành vi mà bộ luật hình sự 2015 không qui định là tội phạm, về các tội:
Tảo hôn; báo cáo sai trong quản lý kinh tế; vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính; hành vi theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Những tội này cơ quan thi hành án dân sự khi tiến hành rà soát thì phát hiện để đề nghị xét miễn hình phạt tiền thì rất nhanh, thông thường bìa hồ sơ thi hành án dân sự đã ghi cả tội danh của người phải thi hành án..

Tuy nhiên Nghị quyết 41 có nêu đối với hành vi theo bộ luật hình sự năm 1999 ( và các văn bản thi hành) là tội phạm nhưng có do sửa đổi, bổ sung, thay đổi các yếu tố cấu thành tội phạm nên hành vi đó không cấu thành tội phạm nữa thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. (Đối với những trường hợp này thì khó rà soát, chấp hành viên phụ trách hồ sơ phải đọc kỹ bản án của các hồ sơ thi hành án của các hồ sơ thi hành án tồn).
Ví dụ: Cụ thể đối với tội đánh bạc, ở bộ luật hình sự năm 1999, định lượng tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc là hai triệu đồng, còn đối với Bộ luật hình sự 2015 là năm triệu đồng.

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Bộ luật hình sự 1999 qui định cứ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là khới tố. Còn đối với bộ luật hình sự 2015: Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA… có khối lượng từ 0,1gam mới khởi tố. Như vậy Chấp hành viên, đọc kỹ bản án, rà soát hồ sơ chưa có điều kiện của đơn vị, đối với các tội có ở Bộ luật hình sự 1999 mà không có ở Bộ luật hình sự 2015 là rất rõ ràng, còn đối với tội đánh bạc, thu trên chiếu bạc có thể dưới hai triệu hoặc từ hai triệu dưới năm triệu, nếu có hình phạt tiền đối với người phải thi hành án dân sự thì chúng ta đề nghị xét miễn.

Với tội tàng trữ trái phép chất ma túy cũng vậy, đối với các chất Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA… có khối lượng dưới 0,1gam, nếu có phần hình phạt tiền chúng ta đề nghị miễn khoản hình phạt đó.

Việc đề nghị miễn, chấp hành viên căn cứ điểm d, đ khoản 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Căn cứ điểm e, mục 3, Công văn số 256/TANDTC-PC ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân Tối Cao về việc thi hành khoản 2, điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc Hội.

          Với các căn cứ trên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng rà soát được 13 vụ việc, với tổng số tiền 114.864.000đ đề nghị Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng xét miễn theo qui định.

Với giải pháp trên, tôi mạnh dạn đề xuất với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tất cả các chấp hành viên trên địa bàn tỉnh, rà soát, phối hợp với viện kiểm sát nhân cùng cấp, đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp, xét miễn hình phạt theo qui định.
 


Theo Lê Minh Thành - Chi cục THADS huyện Chi Lăng

Các tin đã đưa ngày: