Sign In

Chi cục THADS Huyện Văn Bàn: TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

31/07/2023

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành BK 665879, số vào sổ cấp GCN: CH02138, thửa  số 208, tờ bản đồ số 34, diện tích: 607,9 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; thửa số 189, tờ bản sồ số 34, diện tích 116m2, mục đích sử dụng:  Đất trồng cây lâu năm, do UBND huyện Văn Bàn cấp ngày 18/3/2014 mang tên ông Nông Văn Tim và bà Lương Thị Quyên.
           Địa chỉ thửa đất: Thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.   
         - Tài sản gắn liền với đất:
            + Tường rào xây bằng gạch ba vanh cao 1,4m, dài 73,7m, dày 0,11m  xây năm 2015.
            + Tường rào xây gạch chỉ, bổ trụ  cao 1,4m, dài 22,12m, dày 0,11m xây từ năm 2015.
            + Cây cối: Xoan: 03 cây, đường kính gốc trung bình 60cm; Lát xoan: 01 cây, đường kính gốc 60cm.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: