Sign In

Chi bộ Thi hành án huyện Si Ma Cai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động của Cục

Chỉ đạo về việc thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành

24/03/2020

Thực hiện Công văn số 789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành. Để nâng cao kết quả bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành thời gian tới, Cục...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Thi hành án huyện Si Ma Cai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

24/03/2020

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ huyện ủy Si Ma Cai, ngày 18/3/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ Thi hành án lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024

18/07/2019

Ngày 12/7/2019, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội chi hội luật gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về tham dự Đại hội, có cấp ủy chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cục và hội viên chi Hội Luật gia Cục. Mở đầu Đại hội, đồng...

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác theo dõi thi hành án hành chính

14/08/2019

Thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật. Với ý nghĩa đó, hoạt động thi hành án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc Hiến định: “Bản án,...