Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Uống nước nhớ nguồn

24/07/2020

Hằng năm, cứ đến những ngày tháng bảy này chúng ta lại cùng nhau tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, những người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc để chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tổ chức đoàn thể tham gia công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

25/05/2020

Các tổ chức đoàn thể của Cục THADS tỉnh Lào Cai gồm có Công đoàn, Chi đoàn TNCSHCM, Chi hội Luật Gia, Chi hội Cựu chiến binh và Hội Chữ thập đỏ. Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể luôn thể hiện rõ...