Sign In

Hoạt động của các Chi cục

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẢO THẮNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

21/11/2022

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân nhiệm kỳ 2021-2025, ngày 21/11/2022 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Cao Thắng theo quyết định số 1211/QĐ-HU...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

TẶNG QUÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI

12/01/2023

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho các hộ dân tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.