Sign In

Bộ Tư pháp thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc đến ngày 10/3/2020 (11/05/2020)

Ngày 10/3/2020, Bộ Tư pháp có Thông báo số 806/BTP-TB thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Theo Thông báo này, tại Lào Cai có 9 đơn vị, gồm 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, 03 Công ty đấu giá hợp danh và 5 Chi nhánh đấu giá hợp danh. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (23/03/2020)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đăng toàn văn Nghị định 33/2020/NĐ-CP để các cơ quan thi hành án dân sự, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu thực hiện.
 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (25/11/2019)

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai (30/08/2019)

Ngày 22/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ- CTHADS Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị ngày 25/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
 

Tập huấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự (20/08/2019)

Để nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, ngày 20/8/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tham dự Hội nghị tập huấn pháp luật và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai (25/07/2019)

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, ngày 25/7/2019 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hội thảo “Thực tiễn thi hành Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành: Định hướng hoàn thiện” (26/02/2019)

Sáng ngày 21/02/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thi hành án dân sự và dự án JICA đồng tổ chức Hội thảo “Thực tiễn thi hành Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành: Định hướng hoàn thiện” cho các tỉnh khu vực phía Bắc. Tham dự hội thảo, đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai nêu sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm và phạm vi hoàn thiện Luật Thi hành án dân sự.

Hiệu quả đổi mới công tác thi hành án dân sự (26/04/2018)

       Thực hiện Nghị quyết số 49 ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, thời gian qua, ngành thi hành án dân sự (THADS) Lào Cai có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên ngành, đặc biệt là việc đẩy mạnh cải cách hành chính

Bộ trưởng Lê Thành Long bắt đầu chuyến công tác tại 3 tỉnh Tây Bắc (10/04/2018)

       Trong các ngày từ 8/4/ - 12/4, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu sẽ đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên về công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự. Nhân dịp này, Đoàn cũng sẽ đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và thăm Đoàn Đại biểu Quốc hội 3 tỉnh nói trên.
Các tin đã đưa ngày: