Sign In

Tiêu hủy 98 bánh heroin là vật chứng của 6 vụ án ma túy lớn trên địa bàn tỉnh (31/08/2022)

LCĐT - Sáng 31/8, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy vật chứng của 9 vụ án hình sự đã có hiệu lực thi hành trong 8 tháng năm 2022

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (02/06/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016 Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.

Lào Cai: Phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu Thi hành án dân sự (10/05/2021)

PLVN) -Trong 6 tháng đầu năm, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, các cơ quan THADS trên địa bàn Lào Cai đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

Bộ Tư pháp thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc ngày 22/01/2021 (25/01/2021)

Ngày 22/01/2021, Bộ Tư pháp có Thông báo số 195/BTP-TB thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

 

Bộ Tư pháp thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc đến ngày 10/3/2020 (11/05/2020)

Ngày 10/3/2020, Bộ Tư pháp có Thông báo số 806/BTP-TB thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Theo Thông báo này, tại Lào Cai có 9 đơn vị, gồm 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, 03 Công ty đấu giá hợp danh và 5 Chi nhánh đấu giá hợp danh. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (23/03/2020)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đăng toàn văn Nghị định 33/2020/NĐ-CP để các cơ quan thi hành án dân sự, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu thực hiện.
 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (25/11/2019)

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai (30/08/2019)

Ngày 22/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ- CTHADS Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị ngày 25/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
 

Tập huấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự (20/08/2019)

Để nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, ngày 20/8/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tham dự Hội nghị tập huấn pháp luật và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
Các tin đã đưa ngày: