Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định

03/07/2015

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý III  và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày 02/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2015 triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Đồng chí Cục trưởng Phạm Thị Đương chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả, tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2015 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm. Tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nhất định như thi hành xong 2854/3440 việc có điều kiện, đạt 82,97%, giải quyết xong hơn 76,36 tỷ/113 tỷ đồng có điều kiện, đạt 67,55%, Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã giải quyết xong 16/16 đơn, đạt 100% và không có điểm nóng làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương... 
 

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ một số mặt còn hạn chế, những khó khăn trong công việc và đưa ra một số định hướng, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Kết luận Hội nghị,đ/c Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được của các cơ quan thi hành án dân sự và chỉ đạo các Trưởng phòng, các Chi cục trưởng phải lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2015 được bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án giao, Tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự, phân công, bố trí công việc cho công chức phù hợp, tăng cường trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công khai minh bạch công tác tài chính và chủ động phối hợp tốt với các ngành, chính quyền địa phương trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự... Đồng thời, đề nghị các Trưởng phòng, các Chi cục trưởng quán triệt, động viên công chức, người lao động trong đơn vị cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015. 


Theo Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: