Sign In

Nam Định: Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VỤ BẢN TỔ CHỨC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG LÀ XÁC CỦA CÁ THỂ RẮN HỔ MANG CHÚA

28/10/2020

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản là 01 cá thể rắn hổ mang chúa đã giết mổ (kèm nội tạng) có tổng khối lượng 17,5kg.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao thi đua năm 2021 giữa các đơn vị công đoàn cơ sở trong Cụm thi đua số 04

19/03/2021

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-CĐVC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định về việc sắp xếp các cụm thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định và Quyết định số 11/QĐ-CĐVC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...