Sign In

Công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động của Cục

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7

19/07/2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Ngày 18/7/2020,...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau khi được Ban Thường vụ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện.

01/08/2020

Hiến máu nhân đạo là một việc làm đầy tính nhân văn, là tình cảm của con người với con người được xã hội tôn vinh. Với khẩu hiệu “Hiến máu an toàn – Đừng ngại Covid”, sáng ngày 31/7/2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh Nam Định...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...