Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động của Cục

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

27/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau khi được Ban Thường vụ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

18/10/2019

Ngày 18/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019). Đồng chí Bùi Đức Vĩnh, Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...