Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

27/07/2021

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, cùng các cấp các ngành quan tâm, chăm lo tới người có công với cách mạng, các gia đình Thương binh, Liệt sỹ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, động viên,...