Sign In

Hoạt động của Cục

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

10/10/2022

Chiều ngày 10/10/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Nam Định, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cùng Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã làm việc với Tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức và người...

Hoạt động của các Chi cục

Ban chỉ đạo THADS huyện Nam Trực tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2022

13/10/2022

Chiều ngày 13/10/2022, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Trực tổ chức cuộc họp BCĐ THA nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về những vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện và tổng kết, đánh giá công tác năm 2022. Tham dự, chủ trì cuộc họp có đồng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021

31/12/2021

Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm,...