Sign In

Hoạt động của Cục

Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC Quý I năm 2023

17/01/2023

Chiều ngày 17/01/2023, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi  THAHC quý I năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023 do Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục THADS tỉnh...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục THADS huyện Vụ Bản tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

10/02/2023

Ngày 09/02/2023, Chi bộ Chi cục THADS huyện Vụ Bản tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Văn Tú. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Ngọc Chanh, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vụ Bản cùng toàn tể đảng viên chi bộ.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021

31/12/2021

Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm,...