Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS Nam Định: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng

28/12/2022

(PLVN) - Ngày 27/12, Cục THADS tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.

Hoạt động của các Chi cục

Ban chỉ đạo THADS huyện Nam Trực tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2022

13/10/2022

Chiều ngày 13/10/2022, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Trực tổ chức cuộc họp BCĐ THA nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về những vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện và tổng kết, đánh giá công tác năm 2022. Tham dự, chủ trì cuộc họp có đồng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021

31/12/2021

Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm,...

Nghiên cứu trao đổi

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...