Sign In

Chi cục THADS Tương Dương thông báo về việc lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản số 230/TB-CCTHADS ngày 30/5/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. (30/05/2022)

Tài sản gồm có:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01 tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
2. Quyền sử dụng đất của thửa đất số 113, tờ bản đồ số 11 tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Các tin đã đưa ngày: