Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 242/TB-CTHADS ngày 27/9/2023: QSD đất cùng tài sản gắn liền trên đất tại thửa 1181, TBĐ số 04 (nay là thửa 389, TBĐ 12), thôn Hải Đông, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

26/09/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: