Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc bán giá tài sản (lần 2) số 245/TB-CCTHADS ngày27/09/2023: 01 tàu cá vỏ Composite thuộc quyền sở hữu của ông Cao Văn Ba và bà Nguyễn Thị Phương, tại xóm , xã , huyện Diễn Châu, Nghệ An

26/09/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: