Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 557/TB-CTHADS ngày 03/10/2023: QSD đất cùng tài sản gắn liền trên đất tại thửa 242, TBĐ số 19 , thôn Trường Thuận , xã Quỳnh Thịnh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

03/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: