Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức bán giá tài sản số 998 TB-CTHADS ngày 17/10/2023:Quyền SDĐ tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 02, tại khối 2, phường Trường Thi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

17/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: