Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc bán giá tài sản số 05/TB-CCTHADS ngày 18/10/2023: 01 tàu cá vỏ Composite thuộc quyền sở hữu của ông Cao Văn Ba và bà Nguyễn Thị Phương, huyện Diễn Châu, Nghệ An

18/10/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: