Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 14/TB-CCTHADS ngày 26/10/2023: QSD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 555-1, TBĐ số 4 (nay là thửa 664, TBĐ 12) xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

26/10/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: