Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 18/TB-CCTHADS ngày 03/11/2023: QSD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 1087, TBĐ số 2 (nay là thửa 24, TBĐ 12) xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

03/11/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: