Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 366/TB-CCTHADS ngày 09/11/2023: Quyền SDĐ tại thửa đất 140, tờ bản đồ số 2 (nay là thửa 425, TBĐ số 03), xóm Xuân Phúc (nay là xóm Tiến Động), xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

09/11/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: