Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán giá tài sản số 703/TB-CCTHADS ngày 13/12/2023: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 980, TBĐ số 10 (nay là thửa 165, TBĐ 21), xóm Quyết Thắng, xã An Hòa, Quỳnh Lưu, N. An

13/12/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: