Sign In

Chi cục THADS Thị xã Hoàng Mai thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 102/TB-CCTHADS ngày 10/04/2024: Tàu đánh cá mang tên Lê Hồng Hoàng, tại cảnh cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

10/04/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: