Sign In

Chi cục THADS Tương Dương thông báo về việc Bán đấu giá tài sản (lần 3) số 137/TB-CCTHADS ngày 17/04/2024: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất 27 tờ bản đồ số 07, tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An

17/04/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: