Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 147/TB-CCTHADS ngày 27/5/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất, tại thửa đất 48, tờ bản đồ số 20, xóm Vinh Quang, Diễn Thịnh, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

27/05/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: