Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất 71, tờ bản đồ số 09 mang tên ông Hoàng Văn Bắc và bà Hoàng Thị Lệ tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

12/03/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: