Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 32, mang tên Lô Bạch Dương tại xóm Quang Thành, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

27/07/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: