Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu: các thiết bị máy móc và công trình xây dựng gắn liền với quyền thuê đất có thời hạn đến 31/12/2047 của Công ty TNHH An Thái tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 723, tại bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

13/09/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: