Sign In

Về việc Lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản: Nhà mái bằng cấp 4 gắn liền quyền sử dụng thuộc thửa đất 396, tờ bản đồ số 19 ,mang tên bà xóm 10, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

02/08/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: