Sign In

Chi cục THADS Nghĩa Đàn thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 402/TB-CTHADS ngày 01/10/2021: Quyền sử dụng thửa đất 283,284,285, tờ bản đồ số 11, xóm 10A, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn.

01/10/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: