Sign In

Chi cục THADS Qùy Hợp thông báo về việc Bán Đấu giá tài sản số 100/TB-CTHADS ngày 23/11/2021: Quyền sử dụng thửa đất 107, tờ bản đồ số 22, xóm Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

23/11/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: