Sign In

Chi cục THADS Anh Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 27/TB-CTHADS ngày 17/1/2022: Quyền sử dụng thửa đất 187, tờ bản đồ số 40, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn.

17/01/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: