Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán đấu giá tài sản số 217/TB-CTHADS ngày 15/8/2022 Quyền sử dụng đất cùng tài sản cố định gắn liền trên đất tại thửa 375, TBĐ số 10, thôn 5, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

15/08/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: