Sign In

Chi cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản số 943/TB-CTHADS ngày 29/12/2022: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 88, tờ bản đồ số 31 của bà Trần Thị Mỹ Linh, tại khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

29/12/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: